Kalam 2016 | 03-02-2016 “Importance of Election Manifesto” – News 7 Tamil Show

Tags: NEWS 7 TAMIL Shows

admin

Importance of Election Manifesto | Kalam 16 | News7 Tamil
Kalam 2016 | 03-02-2016 “Importance of Election Manifesto” – News 7 Tamil Show

தேர்தல் அறிக்கை வெற்று சம்பிரதாயமா?


புதிய கூட்டணிகளின் தேர்தல் அறிக்கை கவர்ச்சிகரமானதா?


தேர்தல் அறிக்கையில் கவனம் செலுத்துவது எந்தக் கட்சி?


சொன்னதைச் செய்த கட்சி எது?