Doctor Naanga Eppadi Irukanum 23-12-2015 “நீரிழிவு நோய்க்கு உரிய சிகிச்சை எடுக்காவிட்டல் ஏற்படும் பாதிப்புகள்” – NEWS 7 TAMIL Show

Tags: Doctor Naanga Eppadi Irukanum | NEWS 7 TAMIL Shows

admin

Diabetes: நீரிழிவு நோய்க்கு உரிய சிகிச்சை எடுக்காவிட்டல் ஏற்படும் பாதிப்புகள் | Doctor Naanga Eppadi Irukanum | News7 Tamil
Doctor Naanga Eppadi Irukanum 23-12-2015 “நீரிழிவு நோய்க்கு உரிய சிகிச்சை எடுக்காவிட்டல் ஏற்படும் பாதிப்புகள்” – NEWS 7 TAMIL Show