மனம் உடைஞ்சு அழுதுட்டார் மோடி, Apollo ரெட்டியால அழ முடியாலயே!

Tags: Special Video's

admin


மனம் உடைஞ்சு அழுதுட்டார் மோடி, Apollo ரெட்டியால அழ முடியாலயே!
எனக்கு ஒரு உண்மை தெரியணும்! நிமோனியா காய்ச்சலும் ரெண்டு நாள்ல குணப்படுத்த முடியாது..கருப்பு பணத்தையும் ரெண்டு நாள் ஒழிக்க முடியாது.


மனம் உடைஞ்சு அழுதுட்டார் மோடி, Apollo ரெட்டியால அழ முடியாலயே!
எனக்கு ஒரு உண்மை தெரியணும்! நிமோனியா காய்ச்சலும் ரெண்டு நாள்ல குணப்படுத்த முடியாது..கருப்பு பணத்தையும் ரெண்டு நாள் ஒழிக்க முடியாது.